Obaveštenje o izmeni komercijalnih uslova – standardnog cenovnika City Express doo

Poštovani partneri,

U skladu sa tačkom 10. Posebnih uslova za obavljanje poštanskih usluga obaveštavamo Vas da je City Express doo posle dužeg vremenskog perioda i uz prethodnu analizu doneo odluku da izvrši korekciju cena osnovne usluge i doplate dodatnih usluga, sa čijom primenom će se početi od 1.4.2020. godine.

Ovo obaveštenje smatra se sastavnim delom našeg važećeg Ugovora o pružanju usluga dostave poštanskih pošiljaka.

U nadi da ćete imati razumevanja za neophodnost ovakve odluke srdačno Vam se zahvaljujemo.

U Beogradu, 12.03.2020. godine