OBAVEŠTENJE O PROMENI CENA POŠTANSKIH USLUGA

Poštovani korisnici,

Odlukom nadležnog Regulatornog tela Republike Srbije, kompanija City Express doo ima obavezu da po hitnom postupku izmeni određene cene svojih usluga.

Korekcija cena za dodatno pružene usluge ustanovljena novim Cenovnikom kompanije City Express doo, primjenjivaće se od 1.9.2019. godine.

Ovo usklađivanje cenovnika za pružene usluge uslovljeno je nalogom Regulatorne agencije RATEL od 05.08.2019.godine, gde se nalaže da se cene usluga hitno koriguju na osnovu člana 19. Zakona o poštanskim uslugama i člana 6. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, kako ne bi zadirali u rezervisane poštanske usluge, a usklađene su sa povećanjem cena poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja JP „Pošta Srbije”.

Ovo usklađivanje cena prati realne troškove obavljanja poštanske usluge, uz obavezu poštovanja standarda, koje omogućava dalje očuvanje i unapređenje kvaliteta poštanskih usluga.

Obaveza svakog poštanskog operatera je da sprovede ovu odluku bez izuzetaka, jer će u suprotnom biti adekvatno zakonski sankcionisan – oduzimanjem dozvole za obavljanje poštanske usluge.

U slučaju potrebe za dodatnim konsultacijama, molimo Vas da kontaktirate prodajnog predstavnika kompanije City Express doo zaduženog za Vas.

 

Prilog:

Dopis o primeni odluke „Promena cena rezervisanih poštanskih usluga“ Broj 1-04-349-70/19