OBAVEŠTENJE O PRUŽANJU DODATNE USLUGE ‐ DOSTAVE POŠILJKI SUBOTOM

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da od 01.06.2019. godine kompanija City Express doo prestaje sa pružanjem dodatne usluge ‐ isporuka prema želji pošiljaoca koja se organizuje subotom.

“Ekspresna usluga dostave pošiljaka CITY EXPRESS‐a podrazumeva dostavu “od vrata do vrata”. Sve pošiljke primljene u toku radnog vremena, biće uručene prvog narednog radnog dana.”

U skladu sa zahtevima tržišta u poslednje vreme subota je dobila drugačiji tretman nego ranijih godina i u velikom broju slučajeva tretira se kao radni dan.

Kako bi se otklonila sve češća nedoumica kako na strani pravnika i advokata, tako i stranaka čija su prava dovedena u pitanje zbog različitog i pogrešnog tumačenja i zauzimanja stavova (izjavljivanje reklamacije, prigovora, datum uručenja, dostavljanja…) odlučili smo da se postojeća rešenja, koja se tiču rokova, usaglase i preciziraju kako bi se nesmetano odvijali postupci i dosledno sprovodilo načelo ekonomičnosti i efikasnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje subota nije radni dan. Svi klijenti koji su do sada imali ugovorenu ovakvu vrstu dodatne usluge, od 01.06.2019. godine neće moći da je koriste.

Molimo vas za razumevanje, uz uverenje da će na sve primljene zahteve koji pristignu vezano za isporuku subotom, izjavljivanje reklamacije, prigovora, datum uručenja ili dostavljanja biti odgovoreno u najkraćem roku, prvog narednog radnog dana.