Outsourcing

Planirate povećanje prometa i ulaganje u prodaju i marketing?

Fokusirajte se na svoju osnovnu delatnost. Logistiku i distribuciju ostavite nama.
City Express Outsourcing usluge – Upravljane osnovnim logističkim funkcijama – transport i skladištenje

OUTSOURCING – ZA KOGA?

 • Za kompanije koje uopšte nemaju ili imaju nedovoljno opreme i infrastrukture za distribuciju
 • Za kompanije koje internu dostribuciju obavljaju kroz postojeće interne resurse
 • Za kompanije koje iznajmljuju logističkog provajdera za izvršenje logističke aktivnosti da bi smanjile troškove i investicije

OUTSOURCING – KAKO?

 • Kroz opredeljenje za strateško korišćenje spoljnjih kompanija za obavljanje funkcija koje je tradicionalno realizovalo interno osoblje, koristeći interne resurse
 • Logističke zadatke prepuštaju profesionalnim provajderima i sklapaju ugovor na duži vremenski period
 • Korisnici zahtevaju kompletnu logističku uslugu

OUTSOURCING – PREDNOSTI?

 • Poboljšanje efikasnosti ( niži troškovi, bolje performanse)
 • Optimizacija snabdevanja ( niži nivo zaliha )
 • Smanjenje logističkih troškova ( transport, skladištenje, pretovarne operacije )
 • Veći kvalitet logistike
 • Nema dugotrajnih finansijskih obaveza vezanih za logistiku
 • Veća spremnost za isporuku, fleksibilnost
 • Poboljšanje likvidnosti i koncentracija na osnovnu delatnost
 • Transfer investicionog rizika na uslužne provajdere
 • Know-how : moderna oprema provajdera kombinovana sa postojećim konceptom za klijente
 • Prava roba, pravo mesto, pravo vreme, prava količina, pravo stanje, pravo pakovanje, prihvatljiva cena

Informacije za Outsourcing:  outsourcing@cityexpress.rs