Primedbe i sugestije

Mišljenje naših klijenata nam je veoma važno. Želimo da čujemo Vaš predlog, primedbu, mogućnost saradnje.

Ukoliko imate reklamaciju za isporuku neke pošiljke, upišite broj pošiljke , a potom i opišite razlog reklamacije. Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, a ne kasnije od 24 časa.


Ukoliko se Vaša primedba ili reklamacija odnosi na određenu pošiljku, upišite ovde broj pošiljke.