Web ship

Ukoliko imate pristup internetu i štampač, možete koristiti našu online aplikaciju za unos podataka o pošiljkama i štampanje nalepnica. Ista aplikacija se koristi i za naručivanje preuzimanja.

Aplikaciju mogu koristiti i pravna i fizička lica, a nalazi se na adresi shipping.cityexpress.rs.


Za više detalja, pogledajte uputstvo.

Uputstvo za WebShip