Najčešća pitanja i odgovori

Šta tačno podrazumeva servis ”od vrata do vrata”?

Servis od “vrata do vrata”, započinje telefonskim pozivom pošiljaoca, zakazuje se dolazak kurira na naznačenu adresu, pošiljka se preuzima i sledi otprema do adrese, odnosno vrata primaoca u bilo kom delu Srbije.

Kako se plaća usluga transporta?

Usluga transporta se plaća virmanski ili gotovinski. Virmansko plaćanje je moguće za klijente koji imaju potpisan ugovor sa City Express-om, odnosno isključivo gotovinsko ako klijent nema potpisan ugovor o otpremi pošiljaka.

Da li mogu da pošaljem pošiljku na teret primaoca?

Pravna lica koja imaju ugovor sa City Express-om mogu da pošalju pošuljku na teret primaoca.

Koje je uobičajeno vreme isporuke do primaoca? Da li to garantovano vreme isporuke?

Uobičajeno vreme isporuke je 24 časa za sve gradove i veća naselja na teritoriji Srbije.

Do odstupanja i produženja moze doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili svih ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče. City Express ne garantuje isporuku za 24 časa.

Kada je isporuka za pošiljku koju predam City Express-u u petak?

Pošiljka koja se preda u petak biće isporučena prvog narednog radnog dana do 17h.

Šta znači povratna informacija kada je u pitanju isporuka pošiljke?

Sve pošiljke u City Express-u su elektronski praćene od preuzimanja do isporuke. Statusi su dostupni u na web stranici na www.cityexpress.rs
Povratna informacija je informacija o obavljenoj isporuci koja se može dostaviti telefonski ili na e-mail primaoca.

Šta je to dimenzionalna težina i kada se ona primenjuje?

Za obračun transportnih troškova važan je podatak o stvarnoj težini pošiljke i podatak o dimenzijama upakovane pošiljke. Za naplatu se uzima ona težina koja je veća.

Šta je sve zabranjeno za prevoz?

U opštim uslovima rada je definisana vrsta robe koja nije prihvatljiva za prevoz – odnosno sta je zabranjeno za prevoz.

Da li City Express obezbeđuje transportnu ambalažu?

City Express obezbeđuje ambalažu samo za manje pošiljke, za one koje se mogu upakovati u brendiranu kovertu ili PVC kesu. Ova ambalaža se ne tarifira dodatno.

Šta da radim ako se sadržaj moje pošiljke ošteti, polomi, razbije ili delimično ošteti?

City Express vrši nadoknadu štete samo ukoliko je do oštećenja došlo dokazanom krivicom prevoznika.

Ako je do oštećenja došlo krivicom prevoznika, kontaktirajte sektor reklamacija za dalje korake.

Pošiljalac je odgovoran za pakovanje i sigurnost sadržaja pošiljke u transportu. City Express ne vrši nadoknadu štete za pošiljke koje su lomljive (staklo, slike, razni aparati, neke plastike…)

Kako da ja kao pravno lice postanem vaš Ugovoreni partner i koristim moguće pogodnosti?

Popunite on-line pristupnicu na web-u – zahtev za sačinjavanje pisanog ugovora. Na osnovu podataka iz pristupnice izrađujemo ugovor, koji Vam dostavljamo na adresu. Nakon obostranog potpisivanja ugovora postajete naš ugovoreni partner, ili kontaktirajte najbližu poslovnicu City Express-a u Srbiji za istu proceduru.

Da li, ukoliko nisam ugovoreni partner a želim hitno poslati svoju pošiljku kao pravno lice to isto mogu učiniti?

Da, pozovete naš najbliži call centar da dođu po pošiljku i platite uslugu u gotovini ili, da postanete ugovoreni partner, a na web-stranice popunite pristupnicu i prosledite na: sales@cityexpress.rs

Da li kod međunarodnog transporta samo City Express organizuje carinjenje?

Ne, carinjenje radi špediter po izboru klijenta, a ukoliko nema svoga City Express će u saradnji sa svojim špediterom organizovati carinjenje uz saglasnost izvoznika/uvoznika.

Da li City Express prevozi belu tehniku većih dimenzija (frižidere, veš mašine…)?

City Express prevozi belu tehniku manjih dimenzija, ali veće dimenzije bele tehnike ne prihvatamo.

Kako da saznam gde se trenutno nalazi moj paket?

Svaki paket dobija svoj broj. Sa tim brojem možete pratiti napredovanje i trenutni status Vašeg paketa na našem sajtu.