Cenovnik usluga u domaćem transportu


Masa pošiljke Cena po jednoj pošiljci PDV 20% Cena po pošiljci sa PDV-om
od 0 do 0,5350,0070,00420,00
od 0,5 do 2489,9998,00587,99
od 2 do 5700,00140,00840,00
od 5 do 10880,00176,001.056,00
od 10 do 151.170,00234,001.404,00
od 15 do 201.230,00246,001.476,00
od 20 do 301.519,99304,001.823,99
od 30 do 502.160,00432,002.592,00
od 50 do 702.909,99582,003.491,99
od 70 do 1003.800,00760,004.560,00

Za svaki naredni kilogram za pošiljku mase preko 100 kg, na cenu po masi dodaje se 45,00 RSD bez PDV-a, 54,00 RSD sa PDV-om. Broj koleta u pošiljci ne utiče na cenu.

Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Dodatna cena na poštarinu po masi:

 1. Za vrednosne pošiljke sa ekspres uslugom na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 112,50 RSD sa PDV-om.
 2. COD (otkupna pošiljka):
  • za uplatu otkupnog iznosa do 10.000,00 RSD – 144,00 RSD sa PDV-om.
  • za uplatu otkupnog iznosa većeg od 10.000,00 RSD – 1,44% od iznosa otkupnine sa PDV-om.
 3. Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnine naplaćuje se 180,00 RSD sa PDV-om.
 4. Prenos pošiljaka sa povratom potpisane dokumentacije – 180,00 RSD sa PDV-om.
 5. Plaćeni odgovor – 180,00 RSD sa PDV-om.
 6. Na cenu po masi dodaje se:
  • za pretešku pošiljku, koja ima više delova-koleta se naplaćuje na cenu po ukupnoj masi pošiljke, dodatnih 300,00 RSD sa PDV-om za svako pojedinačno koleto pripadajuće pošiljke, ukoliko ima masu od 31,5 kg do 50 kg.
  • za glomaznu pošiljku koja ima više delova-koleta se naplaćuje na cenu po ukupnoj masi pošiljke, dodatnih 480,00 RSD sa PDV-om za svako pojedinačno koleto pripadajuće pošiljke ukoliko prelazi maksimalne dimenzije za standardnu pošiljku (60x60x60 cm). Takođe, glomaznom pošiljkom se smatraju i sve pošiljke koje prelaze maksimalne dimenzije za standardnu pošiljku 60x60x60 cm. Ukoliko je koleto u okviru iste pošiljke preteško i glomazno, onda se primenjuju oba dodatna tarifiranja.
  • 480,00 RSD sa PDV-om za izdvojenu pošiljku (za svako pojedinačno registrovano koleto od strane nalogodavca čija sadržina zahteva posebnu pažnju i kao takva nosi oznaku upozorenja-lomljiva sadržina).

Pogledajte još

Definicija vangabaritnih pošiljki – preteških i glomaznih paketa u pošiljci CE

Cenovnik poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (važi od 01.04.2024.)