Podnošenje reklamacije


Ukoliko želite da izjavite reklamaciju na uslugu, upišite broj pošiljke, a potom i opišite razlog reklamacije.

Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.


Ukoliko se Vaša primedba ili reklamacija odnosi na određenu pošiljku, upišite ovde broj pošiljke.